Sóc Trăng phục dựng Lễ Cúng Trăng của đồng bào Khmer