Hòa Bình

Hòa Bình là cửa ngõ vùng Tây Bắc, có cảnh quan thiên nhiên và văn hóa độc đáo.