Đồng bằng sông Hồng

Là cái nôi sinh trưởng, phát triển của người Việt, vùng đồng bằng sông Hồng tập trung nhiều tài nguyên du lịch phong phú, từ biển đảo, văn hóa, lịch sử, tới du khảo, mạo hiểm, tâm linh.

Những địa danh nổi tiếng của Đồng bằng sông Hồng: