Tây Nguyên

Văn hóa Tây Nguyên cũng rộng lớn và bao la như chiều dài của tiếng chiêng cồng vang vọng. Du lịch Tây Nguyên là một điểm nhấn đặc sắc trong hành trình Du lịch Việt Nam.

Những địa danh nổi tiếng của Tây Nguyên: