Di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Tua Hai

Di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Tua Hai ấp Tua Hai, Xã Đồng Khởi, Huyện Châu Thành, Tây Ninh


Tua Hai là tên một tháp canh thời Pháp, sau này Mỹ - Ngụy tiếp tục xây dựng tại đây thành căn cứ quân sự chiến lược lớn. Năm 1960, Tua Hai là kho vũ khí dự bị cho cả 3 vùng chiến thuật của ngụy. Tại đây có Trung đàon 32 thuộc Sư đoàn 13 Ngụy, cùng một trường huấn luyện biệt kích, một tiểu đoàn thường trực ứng chiến và 2 đại đội thám báo “cài cắm” trong dân.

Đêm 25 rạng 26 tháng 01 năm 1960, quân dân Tây Ninh cùng các lực lượng vũ trang của Miền bí mật áp sát và bất ngờ tấn công Sở chỉ huy Trung đoàn địch tại Tua Hai. Đây là trận đánh mở đầu phong trào Đồng Khởi võ trang toàn miền Nam.

Di tích được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)  công nhận là Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Tua Hai tại Quyết định số 937/QĐ-BT ngày 23/9/1993.