Đền Đại Cại - núi Hắc Y

Đền Đại Cại - núi Hắc Y , Xã Tân Lĩnh, Huyện Lục Yên, Yên Bái


Đền Đại Cại nằm dưới chân núi Vua áo đen, bên hữu là sông Chảy, trước mặt là suối Ðại Cại. Tương truyền đền được xây dựng hơn 300 năm trước, thờ bà Vũ Thị Ngọc Anh - một nữ tướng văn võ song toàn dưới thờ hậu Lê. Bà được triều đình phong chức Tổng binh, sau này được nhà vua phong sắc nữ tướng. Bà là người đắp luỹ xây thành chống lại giặc nhà Mạc và cũng là người lập ra chợ búa cho nhân dân vùng này.

Ðền có kiến trúc đẹp, có đủ các đồ thờ tự như bát nhang đồng, ngai thờ sơn son thếp vàng. Ðặc biệt, những tảng đá kê cột đình, cột đền được chạm trổ hình mặt trăng, hoa sen, lá đề, mỗi tảng nặng hơn 100kg. Ðền có chiêng đồng, chuông đồng, có sắc phong của vua Cảnh Phong và vua Tự Ðức.

Năm 2001 đền được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Hàng năm cứ vào ngày 16 tháng riêng, lễ hội đền Đại Cại được tổ chức.

Đứng ở đền Đại Cại có thể nhìn thấy núi Hắc Y, trên núi có vườn cây, ao cá, bàn cờ tiên… Tương truyền thần Hắc Y là tướng thời Trần, có công đánh giặc bị thương rồi về “hóa” tại đây.

Nằm trong cụm di tích còn có thành Nhà Bầu là phần thành đất, bãi quần ngựa,… nơi luyện quân một thời oanh liệt trong lịch sử dân tộc.