Chùa Từ Đàm

Chùa Từ Đàm 01 Sư Liễu Quán, Phường Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế


Chùa có tên khai sinh là Ân Tôn, được dựng lên vào năm 1695. Năm 1841, vua Thiệu Trị của nhà Nguyễn đổi tên chùa thành Từ Đàm ( có nghĩa "đám mây lành"). Về mặt kiến trúc, chùa Từ Đàm không độc đáo bằng một số ngôi chùa cổ ở Huế, nhưng lại ghi khá đậm những dấu ấn trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam nói riêng và đất nước nói chung. Hòa thượng Thích Hải Ân, sư trụ trì chùa Từ Đàm cho biết: “Đây là một ngôi chùa tổ, nhưng đến năm 1940-1945 trở thành trụ sở của An Nam Phật quốc hội, với những dấu ấn lịch sử. Đến năm 1951 là nơi tổ chức Đại hội Phật giáo của 3 miền Bắc-Trung-Nam. Đặc biệt, đến năm 1963 là nơi xuất phát cho phong trào đấu tranh, chống lại việc đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm”.

Qua hơn 300 năm hình thành và phát triển, chùa Từ Đàm đã đóng vai trò phát tích đạo mạch của Thừa Thiên Huế và những vùng lân cận. Các đệ tử đắc đạo từ chùa Từ Đàm tỏa ra, vân du khắp nơi. Chỗ nào có dân mới là dường như có các cao tăng của chùa Từ Đàm đi theo để dẫn dắt, an ủi người dân mới tới nơi đất lạ xứ người. Hàng trăm ngôi chùa ở Huế hiện nay, kể cả những ngôi chùa làng được tái thiết đều do đệ tử của chùa đã có công khai sơn, hoặc trùng kiến, hoặc kế thế trì làm cho Phật giáo Huế long thịnh rực rỡ như ngày nay.