Bắc Trung Bộ

Du lịch biển, du lịch khám phá và du lịch về nguồn là những thế mạnh của du lịch Bắc Trung Bộ. Những địa danh nổi tiếng nhất của Bắc Trung Bộ là Kinh thành Huế (Thừa Thiên - Huế), Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình), Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) hay Thành cổ Quảng Trị (Quảng Trị).

Những địa danh nổi tiếng của Bắc Trung Bộ: